Projek Wakaf Van OKU

Blog Single

Projek ini akan memberi kemudahan pengangkutan kepada pelajar OKU di Universiti Malaya.