CARA PENGGUNAAN E-PAY @UM

1.

PILIH
bayaran.

Log masuk ke E-PAY @UM. Pilih kategori & kaedah bayaran.

2.

BAYAR
dalam talian.

Sahkan butiran pembayaran dan bayar.

3.

SELESAI
bayaran.

Pengesahan Bayaran & Resit Rasmi.

PILIHAN BAYARAN MELALUI E-PAY @UM

SUMBANGAN/TAJAAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

DENDA

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

JUALAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

PENGINAPAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

PERKHIDMATAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

SEWAAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

YURAN PENYERTAAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

YURAN PENGAJIAN

Adakah anda ingin membuat bayaran ?

WANG PROSES VISA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN