Bagaimana untuk menyumbang kepada projek wakaf?

Sumbangan wakaf boleh dibuat melalui saluran berikut:

  1.         E-pay@UM(https://epay.um.edu.my/)
  2.         Potongan Gaji (Staf UM sahaja)

Berapakah nilai had minimum untuk sumbangan Wakaf UM?

Had minimum untuk Wakaf Universiti Malaya adalah RM10.

Bolehkah orang bukan Islam berwakaf kepada Wakaf Universiti Malaya?

Orang bukan Islam adalah dibolehkan untuk berwakaf dan sah penerimaan tersebut.

Bolehkah penerima manfaat Wakaf Universiti Malaya terdiri daripada orang bukan Islam?

Penerima manfaat wakaf juga boleh terdiri daripada orang bukan Islam selama mana ia tidak bertujuan untuk melakukan maksiat.

Adakah terdapat perbezaan antara wakaf dan sedekah?

Wakaf adalah juga disebut sedekah jariah (sedekah yang berterusan) di mana harta itu perlulah bersifat kekal. Ganjaran pahala pewakaf akan mengalir dan berkekalan selagi harta yang diwakafkan itu boleh diambil manfaatnya. Contohnya dengan wang RM10 yang pewakaf wakafkan akan dikumpul dalam satu tabung kumpulan wang wakaf dan kemudiannya akan digunakan untuk membiayai pembinaan masjid. Selagi masjid itu kekal berada disitu, selagi itu pahala akan terus mengalir. InsyaAllah.

Manakala, sedekah adalah ibadah yang dilakukan dimana pahalanya adalah hanya untuk ketika bersedekah. Contohnya, jika bersedekah wang kepada seorang peminta sedekah dan dia menggunakan wang itu untuk membeli makanan, maka pahala bersedekah hanya setakat di situ sahaja.

Bolehkah pihak badan korporat untuk menyumbang kepada Wakaf UM?

Badan korporat boleh menyumbang melalui portal E-pay@UM (https://epay.um.edu.my/). Jika jumlah sumbang besar dan memerlukan liputan media, pihak badan korporat tersebut boleh menghubungi Sekretariat Wakaf Universiti untuk bantuan.