Aliran Proses PEMBAYARAN

Sila pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan betul !

Maklumat Bayaran
Wajib isi ruangan bertanda (*)
Penginapan - Pelajar Pasca Siswazah
Exchange Rate (USD to MYR):
Nota: Maksimum 50 Aksara
Nota: Sila Isikan Nama dan No. MyKad/Pasport sekiranya bayaran dibuat bagi pihak ketiga.